สักการะพระพฤหัสบดี

S__7323712 S__7323713 S__7323714 S__7323715

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ทำพิธีอัญเชิญและสักการะพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล