สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุไม่เกิน 40 ปี หรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษการอบรมออนไลน์ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ …คลิก… http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3722

154419906_2799906693598285_2595767844792299383_n