ออกตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อพิจารณาทุนทวี บุญยเกตุ ประจำปี 2559

9image4 (1) image3 (4) image2 (4) image1 (8)

นายชุมพล คำปา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อพิจารณาทุนทวี บุญยเกตุ ประจำปี 255