ออกพบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

image1 (5) image1 (6) image2 (1) image2 (2) image3 (1) image3 (2) image4

นายชุมพล คำปา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา ออกพบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ทุกอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559