เข้าร่วมประชุม สพม.36

87520 87521 87522 87522_0 87523 87542

วันที่ 13  ม.ค. 2560  เวลา 09.00 น. นายปรีชาญ  คำปินไชย ผอ.สกสค.จังหวัดพะเยา  เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา สพม.เขต 36  ที่ร.ร.เชียงคำวิทยาคม ร่วมกับดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ผอ.สพม.เขต 36 แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของดร.พิษณุ  ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.