โครงการ “จิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์” สำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

S__13664353

S__13664354

S__13664356

S__13664357

S__13664358

S__13664362